Archiwum aktualności

Szkolenie dla studentów w Lublinie

Opublikowano: 10 kwietnia 2013

Już 12 i 13 kwietnia w Lublinie przeszkolimy pierwszych 30 studentów, którzy ruszą w świat, aby opowiadać o stypendiach, wolontariacie i zachęcać do aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Już niedługo zamieścimy relację ze szkolenia!

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Gra obywatelska”

Opublikowano: 22 marca 2013

Oto lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Gra obywatelska”, które poprowadzą warsztaty dla młodzieży z małych miejscowości.

Z województwa lubelskiego:
Magdalena Filipek
Małgorzata Furtak
Małgorzata Goławska
Ewelina Górska
Ilona Jarocka
Róża Jasionowska
Justyna Kacperek
Aneta Kołtun
Ewelina Krzysztofowicz
Olga Kukawska
Grzegorz Kuśmierczyk
Patrycja Łasocha
Dawid Marzec
Maciej Moczydłowski
Kinga Nadłonek
Justyna Ożarowska
Grzegorz Patralski
Daria Pławecka
Kamil Rodzik
Edyta Rojek
Anna Rybińska
Aleksandra Skroban
Katarzyna Sokołowska
Katarzyna Stalowska
Paulina Stepnowska
Katarzyna Szewczyk
Joanna Sztompka
Dominik Wasilewski

Z województwa podkarpackiego:

Katarzyna Banaś
Monika Białkowska
Tomasz Ciećkiewicz
Anna Ferenc
Ernestyna Futyma
Jakub Grabowski
Justyna Kaczor
Katarzyna Kaczor
Aneta Kania
Eryka Klimsza
Monika Kloc
Edyta Kowalska
Monika Kruczek
Marta Kulasa
Monika Lachowicz
Dominika Latańska
Monika Lewicka
Stanisław Ludwikowski
Wojciech Mach
Alicja Małek
Mateusz Mokrzycki
Alicja Niemiec
Ewa Pisarz
Marek Podraza
Ewelina Prucnal
Marcin Rydz
Joanna Szafran
Beata Rybka
Sylwia Rzeźnik
Anna Sudy
Magdalena Tokarczyk
Dawid Żak

Serdecznie gratulujemy!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Opublikowano: 5 marca 2013

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń studentów. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą i wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym projekcie. Niebawem poznamy osoby, które wezmą udział w szkoleniu, a następnie poprowadzą warsztaty dla młodzieży.

Komisja Europejska otwiera Europejski Rok Obywateli 2013

Opublikowano: 10 stycznia 2013

Komisja Europejska otwiera Europejski Rok Obywateli, rok poświęcony Wam i Waszym prawom. Tegoroczny Europejski Rok Obywateli obchodzimy w ważnym momencie integracji europejskiej. W 2013 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia obywatelstwa UE, wprowadzonego Traktatem z Maastricht w 1993 r. Jest to również rok poprzedzający wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dnia 10 stycznia 2013 r. przewodniczący Komisji José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Viviane Reding, wspólnie z irlandzkim Taoiseach (premierem) Endą Kennym i minister do spraw europejskich Lucindą Creighton, otworzą Europejski Rok Obywateli 2013 w Rotundzie Urzędu Miasta w Dublinie. Ponad 200 mieszkańców Dublina weźmie udział w otwartej debacie z udziałem europejskich przywódców na temat przyszłości Unii Europejskiej. Tánaiste (wicepremier), Eamon Gilmore, oraz irlandzcy posłowie do PE z regionu również będą uczestniczyć w debacie.

„Potrzebujemy bezpośredniego zaangażowania obywateli w budowanie silniejszej i bardziej politycznej Unii. Dlatego właśnie rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli – rokiem poświęconym Wam i Waszym prawom jako Europejczyków” – oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Obywatelstwo Unii to coś więcej niż tylko idea. Jest to konkretna rzeczywistość, która przynosi wymierne korzyści obywatelom. Komisja Europejska chce pomóc obywatelom zrozumieć, jak mogą bezpośrednio korzystać ze swoich praw, a także usłyszeć, dokąd ich zdaniem zmierza Europa. Obywatele europejscy muszą być w stanie głośno mówić o swoich problemach oraz przygotować grunt pod przyszłe wybory europejskie. Czas, byśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość”.

Aby uświetnić obchody Europejskiego Roku Obywateli, w całej UE zaplanowano na 2013 r. wiele imprez, konferencji i seminariów na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym (kalendarz imprez: http://europa.eu/citizens-2013). Komisja zwiększy także widoczność wielojęzycznych portali internetowych Europe Direct i Twoja Europa, ważnych elementów kompleksowego systemu informacji na temat praw obywateli UE, jak również rolę i widoczność narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, takich jak SOLVIT, tak aby obywatele Unii mogli lepiej wykorzystywać i chronić swoje prawa.

Przez cały rok 2013 r. wiceprzewodnicząca Reding i inni unijni komisarze będą, wspólnie z krajowymi i lokalnymi politykami, prowadzić debaty z obywatelami w całej Europie – chcą ich słuchać i odpowiadać na ich pytania. Wiceprzewodnicząca Reding przeprowadziła już takie debaty w hiszpańskim Kadyksie, austriackim Grazu i w Berlinie, a komisarz László Andor – w Neapolu. Na 2013 r. zaplanowano dużo więcej tego rodzaju spotkań w różnych miastach Europy, z udziałem europejskich i lokalnych polityków dyskutujących z obywatelami ze wszystkich środowisk w całej UE. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate.

W ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli Komisja przeprowadziła w okresie od 9 maja do 9 września 2012 r. szeroko zakrojoną konsultację społeczną, pytając obywateli UE, jakie problemy napotykają w korzystaniu z przysługujących im jako obywatelom unijnym praw (zob. IP/12/461). Respondenci jasno stwierdzili, że są bardzo przywiązani do swoich praw UE – zwłaszcza swobodnego przemieszczania się i praw politycznych. Chcieliby, aby ziścił się prawdziwie europejski obszar, w którym mogliby żyć, pracować, przemieszczać się, studiować i robić zakupy bez biurokracji i dyskryminacji. Zauważyli jednak również, że nadal wiele jest do zrobienia. Zwrócili uwagę na różnorodne problemy, w szczególności na przestrzeganie praw UE na szczeblu lokalnym. Komisja zajmie się tymi kwestiami w następnym sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE, zaplanowanym na 2013 r. Zob. wyniki pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Dodatkowe informacje

Dzięki obywatelstwu UE – które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz uzupełnia je – wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw jako obywatele UE. Obejmują one prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie UE zamieszkania, prawo do ochrony w placówkach konsularnych dowolnego państwa UE za granicą na tych samych warunkach co obywatele tego państwa, a także prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – od 2012 r. – prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Istnieje wiele praw, które wynikają z obywatelstwa europejskiego, z których obywatele nie zawsze zdają sobie sprawę. Wyniki badania z 2010 r. pokazują, że wciąż zbyt wiele osób uważa, że nie ma wystarczających informacji o różnych przysługujących im prawach: tylko 43% rozumie pojęcie „obywatel Unii Europejskiej”, a prawie połowa (48%) wskazuje, że nie jest „dobrze poinformowana” o swoich prawach. Europejski Rok Obywateli będzie okazją do wyjaśnienia tych praw i zadbania o to, by obywatele byli ich świadomi i nie mieli trudności z ich wykonywaniem.

Na przykład swoboda przemieszczania się jest najbardziej cenionym prawem wynikającym z obywatelstwa UE (zob. komunikat prasowy nr 14/2011). Europejczycy wykonują ponad miliard przejazdów w UE rocznie i coraz więcej osób korzysta z prawa do osiedlenia się w innym państwie członkowskim UE. Ponad jedna trzecia (35%) pracowników rozważałaby podjęcie pracy w innym państwie członkowskim, jednak prawie jedna piąta nadal uważa, że istnieje ku temu zbyt wiele przeszkód. Obok trudności językowych największą barierą dla transgranicznego przepływu pracowników jest ciągły brak informacji.

Komisja Europejska stara się usunąć te przeszkody. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2010 r. (zob. IP/10/1390 i MEMO/10/525) wymienia 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód dla obywateli UE w korzystaniu z ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Jedno z nich służy pogłębieniu świadomości obywateli na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz znaczenia tych praw w ich życiu codziennym.

W trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, które będzie planem działania na rzecz całkowitego usunięcia pozostałych przeszkód uniemożliwiających obywatelom UE pełne korzystanie z przysługujących im praw.

Ogłaszając rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, Komisja Europejska realizuje swoją obietnicę złożoną w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE i odpowiada na apel Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe informacje

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europejczycy mają głos: wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Lubelskie objęło patronatem nasz projekt

Opublikowano: 18 grudnia 2012

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman objął patronatem honorowym nasz projekt!

Marszałek Województwa Podkarpackiego dołączył do grona patronów

Opublikowano: 11 grudnia 2012

Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta objął patronatem honorowym „Grę obywatelską”

Otrzymaliśmy honorowy patronat Minister Edukacji Narodowej

Opublikowano: 28 listopada 2012

Mamy dobrą wiadomość. Projekt „Gra obywatelska” został objęty patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

 

Projekt „Gra obywatelska” – czas start!

Opublikowano: 1 października 2012

„Nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie myślisz o innych” to główne przesłanie projektu „Gra obywatelska”. Pionki są w grze od 1 października.

 
Za realizację projektu odpowiada Fundacja Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche z Włoch w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.
„Gra obywatelska” adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat z woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich. 60 wybranych studentów lubelskich i rzeszowskich uczelni przejdzie szkolenia poświęcone wolontariatowi, stypendiom oraz marketingowi społecznościowemu. Będzie to element przygotowania do prowadzenia warsztatów dla ponad 450 uczniów objętych projektem. Najbardziej aktywni i zaangażowani w projekt studenci wyjadą do Włoch.
Najważniejszym elementem warsztatów będzie edukacyjna gra planszowa, przedstawiającą inspirujące przykłady aktywności z zakresu wolontariatu, programów stypendialnych i edukacji obywatelskiej. Grę wygra ten uczestnik, który w swojej strategii nie będzie skoncentrowany wyłącznie na indywidualnym rozwoju. Ma to udowodnić, że ignorując działanie na rzecz innych, nie osiągnie się pełnego sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Młodzi będą mogli poznać różne formy wsparcia, jakie mogą uzyskać od społeczeństwa (np. stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych) oraz możliwości zaangażowania ich samych na rzecz otoczenia (np. poprzez wolontariat).
Wsparciem dla całego projektu będzie strona internetowa www.graobywatelska.pl, fan page na Facebooku oraz publikacja.
Jesienią 2013 roku w Warszawie Fundacja zorganizuje seminarium prezentujące skutki projektu oraz relacje z warsztatów z młodzieżą.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W co grać, żeby wiedzieć więcej?

Opublikowano: 26 września 2012

Oto krótkie zestawienie edukacyjnych gier historycznych wydawanych w Polsce. Mamy nadzieję, że do listy będziemy dopisywać kolejne gry planszowe.

Gra „Kolejka”
Gra planszowa „Kolejka” opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy (od 2 do 5) wydaje się proste. Muszą wysłać swoją, złożona z pięciu pionków, rodzinę do sklepów na planszy i kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach są puste…
Gracze ustawiają swoje pionki w kolejkach, nie wiedząc z początku do którego sklepu zostanie dostarczony towar. Napięcie rośnie, gdy odsłania się karty dostawy towaru  i okazuje się, że kart towaru starczy tylko dla kilku szczęśliwców, stojących najbliżej drzwi do sklepu. Kolejka zaczyna napierać na drzwi, bo każdy chce być pierwszy….
Do gry „Kolejka” został przygotowany dodatek „Ogonek”.  Gra została wydawana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Opis ze strony IPN: www.ipn.gov.pl

Gra „303”
„303” jest szybką wojenną grą planszową dla dwóch osób. Jeden z graczy dowodzi RAF broniącym Wielkiej Brytanii, a drugi atakuje niemieckim Luftwaffe. Zadaniem lotnictwa Trzeciej Rzeszy jest zbombardowanie Londynu, a celem lotnictwa alianckiego powstrzymanie agresora. Każdy z graczy dysponuje sześcioma różnymi samolotami za pomocą których prowadzi operację wojenną na planszy, nawiązującej do stołu dowodzenia RAF. Podniebne pojedynki rozstrzygane są przy użyciu specjalnie zaprojektowanych kości.
Gra została wydawana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Opis ze strony IPN: www.ipn.gov.pl

Gra „Mali Powstańcy”
Gra o harcerskiej poczcie polowej jest grą familijną osadzona w realiach Powstania Warszawskiego. Gracze przesuwają swoich harcerzy po mapie Warszawy i przenoszą rozkazy z punktu A do B, uważając jednocześnie, by nie wpaść w ręce niemieckiego żołnierza. „Mali Powstańcy” z pewnością mogą sprawić, że dzieci zainteresują się tematyką Powstania Warszawskiego.
Do gry „Mali Powstańcy” został opracowany dodatek „Liberator”.

Opis ze strony spiellust.net/2010/07/mgr-karol-madaj-ipn-warszawa-gry.html
Strona gry: malipowstancy44.blogspot.com

Na Grunwald!
Gra opowiada o przygotowaniach do wojny z Zakonem Krzyżackim, podczas której doszło do bitwy pod Grunwaldem. Zadaniem gracza jest zgromadzenie dla króla Jagiełły jak najwięcej rycerzy i zapewnienie im prowiantu.
Aby zrealizować cel, będziesz musiał stawiać opór Krzyżakom podczas licznych przygranicznych potyczek, werbować zagranicznych rycerzy, wysyłać poddanych po dorodne prosięta stanowiące prowiant dla rycerzy oraz zabiegać na Wawelu o dukaty.
Podczas rozgrywki pojawiać się będą wydarzenia historyczne mające wpływ na przebieg gry.
Do gry dołączona jest broszura edukacyjna przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Przedstawia ona przyczyny konfliktu z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411.
Opis pochodzi ze strony www.krainaplanszowek.pl/nasze-gry/produkt,18,na-grunwald.html#opis

Gra „Ekopodróże po Pojezierzu Drawskim”
Gra została przygotowana w ramach projektu Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy. Gra planszowa zawiera treści z zakresu ekologii, ochrony przyrody, turystyki i historii. Planszą gry jest mapa Pojezierza Drawskiego z jego atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.
Więcej informacji na stronie www.partnerstwodrawy.org

Gra „Magiczna Warka”
„Magiczna Warka” została przygotowana w ramach działań Lokalnej Grupy Działania Warka. Gra składa się z planszy, kart z pytaniami oraz 4 pionków i kostki. Uczestnicy startują z wareckiego rynku i przesuwając się po polach odpowiadają na pytania dotyczące wydarzeń historycznych, wybitnych postaci, już nie istniejących ciekawych miejsc czy też popisują się znajomością wareckich i nie tylko legend. Wygrywa ten kto pierwszy zbierze wszystkie części kryształu, czyli gracz posiadający największą wiedzę o naszym mieście i okolicznych miejscowościach (m. in. Konary, Pilica, Ostrołęka, Wrociszew, Lechanice, Michałów, Branków, Nowa Wieś, Laski, Piaseczno). „Magiczna Warka” jest międzypokoleniową grą edukacyjną, łączącą zdobywanie wiedzy o Warce z zabawą. Jej głównym celem jest rozbudzenie zainteresowania bogatą i często zaskakującą przeszłością ziemi wareckiej.

Opis pochodzi ze strony www.lgdwarka.pl

Bizn(es). Zagraj w ekonomię społeczną
Wydawca gry „Bizn(es). Zagraj w ekonomię społeczną” jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Gracz staje się liderem lokalego samorządu. Zadaniem każdego gracza jest rozwój lokalnych struktur ekonomii społecznej w swoim regionie – agencje pośrednictwa pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, itp. .. i dbać o ludzi, którzy szukają pracy. W każdej rundzie gracze licytują projekty instytucji ekonomii społecznej. Następnie dodają je do swoich osobistych zasobów do tworzenia systemu gospodarki społecznej w swoim mieście. Następnie powinni pomóc ludziom w poszukiwaniu pracy. Istnieją trzy grupy osób ludzi, którym należy pomóc. Grupa zielonych jest najłatwiejszą grupą, pomoc  im wiąże się jednak z otrzymaniem najmniejszej liczby punktów za znalezienie im pracy. Żółta grupa to grupa o poziomie trudności średnim i ostatnia czerwona grupa ludzi, to ci którzy potrzebuje dużo czasu na przygotowanie ich do pracy, ale są „warci” najwięcej punktów.
Opis gry przetłumaczony ze strony boardgamegeek.com/boardgame/87506/biznes

Zebrane przez zespół projektu „Gra obywatelska”.

Robisz coś dobrego w sieci? Ruszyła IV edycja konkursu „Odkryj e-wolontariat”!

Opublikowano: 26 września 2012

Udzielasz bezpłatnie porad przez Internet? Prowadzisz forum? Dzielisz się swoją wiedzą, doświadczeniem czy umiejętnościami w sieci? Być może jeszcze sam nie wiesz o tym, że jesteś e-wolontariuszem!
Poprzez Konkurs pragniemy pokazać, że wolontariat w naszym kraju ma różne oblicza, nie tylko „tradycyjne”, ale również „wirtualne”. Coraz łatwiejszy dostęp do sieci prowadzi do przenoszenia różnorodnych aspektów życia do rzeczywistości wirtualnej. Często są to inicjatywy i projekty bardzo ciekawe, nowatorskie i oryginalne. Warto wypromować tę pozytywną stronę Internetu!
Konkurs „Odkryj e-wolontariat” ma na celu nagrodzenie najciekawszych projektów angażujących wolontariuszy pomagających innym przez Internet. Jeśli chcesz pokazać swój pomysł na pomaganie innym w Sieci jest to idealna ku temu okazja!
Nagrodami w konkursie są środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój e-wolontariatu.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz grupy nieformalne, współpracujące z e-wolontariuszami. Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu do 31 października 2012.  Aby się do niego zgłosić, należy zarejestrować się na portalu www.e-wolontariat.pl, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Laureaci zostaną wyłonieni przez członków Kapituły Konkursu oraz internautów biorących udział w otwartym głosowaniu online. Zwycięzców poznamy na uroczystej Gali Finałowej w styczniu 2013r.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są na stronie e-wolontariat.pl/pl/content/category/id,60,title,IV-edycja.html.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak zaprezentowali się laureaci poprzednich edycji konkursu zapraszamy na naszą stronę internetową http://e-wolontariat.pl/pl/Odkryj-e-wolontariat/.

Informacje o Konkursie:
•    Patrycja Rokicka
e-mail: p.rokicka@e-wolontariat.pl
•    Marzena Kacprowicz
e-mail: m.kacprowicz@e-wolontariat.pl

Konkurs „Odkryj e-wolontariat” organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności – partnerem portalu e-wolontariat.pl oraz Fundacją Orange – współorganizatorem portalu e-wolontariat.pl.