Projekt „Gra Obywatelska”

Celem projektu „Gra obywatelska” jest rozwój aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży z województw lubelskiego i podkarpackiego dzięki upowszechnieniu wiedzy na temat możliwych form wsparcia jakie mogą uzyskać od społeczeństwa (np. stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych) i wiedzy na temat możliwości aktywnego zaangażowania ich samych na rzecz otoczenia, np. poprzez wolontariat.

Projekt adresowany jest do: młodzieży w wieku 13-16 lat z Lubelszczyzny i Podkarpacia, studentów lubelskich i rzeszowskich uczelni wyższych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich.

Projekt „Gra obywatelska” jest realizowany przez Fundację Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Organizator

Fundacja Dobra Sieć

Partnerzy

Fundacja BGŻFundacja Parlamentu Studentów RPCentro Servizi per il Volantariato delle Marche

Patronat honorowy

Patroni medialni