O projekcie

Projekt „Gra obywatelska” realizowany jest przez Fundację Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche (organizację pozarządową z Włoch) w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Fundacja Dobra Sieć na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 729 franków szwajcarskich. Projekt będzie realizowany od października 2012 do października 2013 roku.
Celem projektu jest rozwój aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży z województw lubelskiego i podkarpackiego dzięki upowszechnieniu wiedzy na temat możliwych form wsparcia jakie mogą uzyskać od społeczeństwa (np. stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych) i wiedzy na temat możliwości aktywnego zaangażowania ich samych na rzecz otoczenia, np. poprzez wolontariat.

Projekt adresowany jest do: młodzieży w wieku 13-16 lat z Lubelszczyzny i Podkarpacia, studentów lubelskich i rzeszowskich uczelni wyższych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich

W ramach projektu „Gra obywatelska”:

  • przygotowana zostanie edukacyjna gra planszowa o najważniejszych i najbardziej inspirujących do działania przykładach aktywności z zakresu wolontariatu, stypendiów i edukacji obywatelskiej. Na planszy zostanie odtworzona ścieżka rozwoju osobistego i społecznego młodego człowieka. Zwycięzcą gry będzie uczestnik, który przejdzie trzy poziomy (jednostka, rodzina, społeczność) i zdobędzie najwięcej punktów. Jednak nie osiągnie tego, jeśli w swojej strategii będzie skoncentrowany wyłącznie na indywidualnym rozwoju, ignorując działanie na rzecz innych;
  • opracowana zostanie publikacja opisująca zasadę wzajemności z różnych perspektyw;
  • zrealizowane będą szkolenia dla studentów poświęcone marketingowi społecznościowemu, wolontariatowi i stypendiom;
  • przeprowadzone będą wspólnie ze studentami-wolontariuszami warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. lubelskiego i podkarpackiego

Jesienią 2013 roku w Warszawie odbędzie się seminarium podczas którego zostanie podsumowany projekt, zaprezentowane relacje z warsztatów z młodzieżą oraz przedstawiony raport o tym, że gry zmieniają świat na lepsze.

Projekt został objęty patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.