Projekt „Gra obywatelska” – czas start!

Opublikowano: 1 października 2012

„Nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie myślisz o innych” to główne przesłanie projektu „Gra obywatelska”. Pionki są w grze od 1 października.

 
Za realizację projektu odpowiada Fundacja Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche z Włoch w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.
„Gra obywatelska” adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat z woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich. 60 wybranych studentów lubelskich i rzeszowskich uczelni przejdzie szkolenia poświęcone wolontariatowi, stypendiom oraz marketingowi społecznościowemu. Będzie to element przygotowania do prowadzenia warsztatów dla ponad 450 uczniów objętych projektem. Najbardziej aktywni i zaangażowani w projekt studenci wyjadą do Włoch.
Najważniejszym elementem warsztatów będzie edukacyjna gra planszowa, przedstawiającą inspirujące przykłady aktywności z zakresu wolontariatu, programów stypendialnych i edukacji obywatelskiej. Grę wygra ten uczestnik, który w swojej strategii nie będzie skoncentrowany wyłącznie na indywidualnym rozwoju. Ma to udowodnić, że ignorując działanie na rzecz innych, nie osiągnie się pełnego sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Młodzi będą mogli poznać różne formy wsparcia, jakie mogą uzyskać od społeczeństwa (np. stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych) oraz możliwości zaangażowania ich samych na rzecz otoczenia (np. poprzez wolontariat).
Wsparciem dla całego projektu będzie strona internetowa www.graobywatelska.pl, fan page na Facebooku oraz publikacja.
Jesienią 2013 roku w Warszawie Fundacja zorganizuje seminarium prezentujące skutki projektu oraz relacje z warsztatów z młodzieżą.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.